Bilgi Güvenliği Politikasi

  • Yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye bağlı yükümlülüklere uymak.
  • Kişisel bilgileri yasal mevzuata uyumlu olarak korumak.
  • Kurumsal kayıtların yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek.
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getirmek.
  • Risk yönetimi uygulayarak süreçleri iyileştirmek ve riskleri en aza indirmek.
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanma olasılığını düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek.
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak.
  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Sürüm No:EAMC-EYS-002-01 / 00-03