Bilgi Güvenliği Politikası

  • Yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye bağlı yükümlülüklere uymak.
  • Kişisel bilgileri yasal mevzuata uyumlu olarak korumak.
  • Kurumsal kayıtların yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek.
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getirmek.
  • Risk yönetimi uygulayarak süreçleri iyileştirmek ve riskleri en aza indirmek.
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanma olasılığını düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek.
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak.
  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • ISO 27001 ve WLA SCS kontrollerini tam olarak uygulamasını sağlamak.

Sürüm No:EAMC-EYS-002-01 / 00-04

Sürüm Tarihi: 27.06.2021