İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikamız

Sisal Şans olarak

  • İş sürekliliği Yönetim Sistemlerini uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi ve yürütmeyi,
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planlamayı, oluşturmayı, uygulamayı ve korumayı,
  • Güvenilir, itibarlı ve sağlam Kuruluş imajını koruyarak, çalışmalarımıza devam etmeyi,
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamayı,
  • Müşterilerimizin/bayilerimizin beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlamayı,
  • Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar uygulamayı,
  • Hizmet sürekliliğine yönelik tehditlerin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı
  • Hizmet sürekliliğinde iş sürekliliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, iş sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

taahhüt ederiz.