Sıkça Sorulan Sorular

Bayi olmak için buradaki linke tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirildikten sonra sizinle en kısa süre içerisinde iletişime geçilecektir.

Bayi olmak için aşağıdaki belgelere sahip olmanız gerekmektedir.

Tüzel kişi Bayi için:

 1. Ticaret Sicilden alınmış Faaliyet Belgesi /İlgili oda belgesi
 2. Vergi Levhası Fotokopisi
 3. Şirketin Ortaklık Yapısını Gösteren Belge
 4. Şirket Ana Sözleşmesi
 5. İmza Sirküleri
 6. Kredi Kayıt Bürosu Finansal Değerlendirme Hizmetlerini İçeren Belge ve Raporlar
 7. İşyeri açma ruhsatı
 8. İlgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gereken diğer belgeler

Gerçek Kişi Bayi İçin:

 1. TC. Kimlik Numarası/Doğum Tarihi
 2. İkametgâh Senedi
 3. Vukuatlı Adli Sicil Kaydı
 4. Kredi Kayıt Bürosu Finansal Değerlendirme Hizmetlerini İçeren Belge ve Raporlar
 5. İmza Beyannamesi
 6. İlgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi gereken diğer belgeler
Ayrıca bayinin cami, okul ve gençlik merkezlerine olan asgari mesafesinin ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir.

Değerlendirme ve uygun görülmesi sonrasında, bayinin ikinci terminal için de teminat yatırması durumunda, ikinci terminal kurulabilir.

Bayilik devir hakkı bulunmamaktadır. Bu konudaki tek istisna vefat durumundadır. Vefat eden kişinin 1. Derece yakınları gerekli evrakları temin ederek devir başvurusunda bulunulabilir.

Evet, seyyar bayilikler devam edecek.

Tüzel kişi bayi, Sisal Şans’ın önceden izni alınmaksızın hisse devri yapamaz.

Ayrıca bayilik sözleşmesi kapsamında sözleşmeden doğan hak, alacak, yükümlülüklerini, Terminalini veya Satış Noktasını kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Arıza önleyici genel bakımlar ücretsiz olarak yapılacaktır.

Adres değişikliği süreçleri devam edecek. Bayinin dilekçe ile adres değişikliği talebini iletmesi sonrası yapılacak adres kontrolleri sonucu kurumun izin vermesi durumunda adres değişikliği yapılabilecektir. İzinsiz adres değişikliği yapmak bayilik iptal sebebidir.

Satış noktası adresi Sisal Şans’ın yazılı ön iznini almaksızın değiştirilemez, taşınamaz. Ancak Yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından zaman zaman yapılan yerleşim yeri isimlerinde yapılacak zorunlu değişiklikler saklıdır.

Bayiliklere yönelik ticari pazarlama çalışmalarımız ve bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir.