Gizlilik Sözleşmesi

  1. Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (“Sisal Şans”) olarak kullanıcılarımızın www.sisalsans.com sitesi üzerinden ilettikleri bilgileri gizliliğini hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak için korumaktadır. Kullanıcı onayı olmaksızın, kullanıcılara ait olan herhangi bir veriyi, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu verilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer, iş ortaklarımız, yurt dışında bulunan Sisal Grup Şirketleri’ne hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
  2. Kullanıcıların, www.sisalsans.com platformunu kullanmaya başlaması, gizlilik ilkelerini kabul ettiğini göstermektedir. Kullanıcılar diledikleri zaman iletişim kanallarımızdan ulaşarak vermiş oldukları bu onayı geri çekebilme imkanına sahiptirler.
  3. Sisal Şans, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Sisal Şans’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sisalsans.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sisal Şans’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  4. Sisal Şans, kullanıcılara ve kullanıcıların www.sisalsans.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası önderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
  5. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Sisal Şans’a aittir. Sitemizin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları bankamızda saklıdır. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden Sisal Şans’ın yazılı iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir web sitesinde kullanamaz veya sitemize başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.